Pravda s ove, nepravda s one strane Pirineja.


pravda-s-ove-nepravda-s-one-strane-pirineja
blez paskalpravdaovenepravdaonestranepirinejapravda ss ovenepravda ss oneone stranestrane pirinejapravda s ovenepravda s ones one straneone strane pirinejanepravda s one stranes one strane pirinejanepravda s one strane pirineja

Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju. -Duško Radović
ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane