Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor.


pravi-ljubavnik-ovek-koji-te-uzbudi-i-kad-te-poljubi-u-elo-kad-ti-se-smeje-u-oi-ili-kad-samo-zuri-u-prazan-prostor
merlin monropraviljubavnikčovekkojiteuzbudikadpoljubičelotisesmejeočiilisamozuriprazanprostorpravi ljubavnikljubavnik jeje čovekčovek kojikoji tete uzbudiuzbudi ii kadkad tete poljubipoljubi uu čelokad titi sese smejesmeje uu očioči iliili kadkad samosamo zurizuri uu prazanprazan prostorpravi ljubavnik jeljubavnik je čovekje čovek kojičovek koji tekoji te uzbudite uzbudi iuzbudi i kadi kad tekad te poljubite poljubi upoljubi u čelokad ti seti se smejese smeje usmeje u očiu oči ilioči ili kadili kad samokad samo zurisamo zuri uzuri u prazanu prazan prostorpravi ljubavnik je čovekljubavnik je čovek kojije čovek koji tečovek koji te uzbudikoji te uzbudi ite uzbudi i kaduzbudi i kad tei kad te poljubikad te poljubi ute poljubi u čelokad ti se smejeti se smeje use smeje u očismeje u oči iliu oči ili kadoči ili kad samoili kad samo zurikad samo zuri usamo zuri u prazanzuri u prazan prostorpravi ljubavnik je čovek kojiljubavnik je čovek koji teje čovek koji te uzbudičovek koji te uzbudi ikoji te uzbudi i kadte uzbudi i kad teuzbudi i kad te poljubii kad te poljubi ukad te poljubi u čelokad ti se smeje uti se smeje u očise smeje u oči ilismeje u oči ili kadu oči ili kad samooči ili kad samo zuriili kad samo zuri ukad samo zuri u prazansamo zuri u prazan prostor

Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti. -Fernandel
ovjek-ima-samo-tri-razloga-da-bude-loe-volje-kad-ga-boli-zub-kad-mu-stanu-na-kurje-oko-i-kad-ide-u-posjetu-ti
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Najgore je kad je covek emocionalno prazan…
najgore-kad-covek-emocionalno-prazan
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale. -Jovan Jovanović Zmaj
lepi-pogreb-kad-ideali-sahranjuju-svog-oveka-nego-kad-ovek-sahranjuje-svoje-ideale