Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xD


pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-da-sredjuje-sobu-kada-dolazi-xd
praviprijateljonajzbogkoganetrebadasredjujesobukadadolazixdpravi prijateljonaj zbogzbog kogakoga nene trebaštrebaš dada sredjuješsredjuješ sobusobu kadakada dolazionaj zbog kogazbog koga nekoga ne trebašne trebaš datrebaš da sredjuješda sredjuješ sobusredjuješ sobu kadasobu kada dolazionaj zbog koga nezbog koga ne trebaškoga ne trebaš dane trebaš da sredjuještrebaš da sredjuješ sobuda sredjuješ sobu kadasredjuješ sobu kada dolazionaj zbog koga ne trebašzbog koga ne trebaš dakoga ne trebaš da sredjuješne trebaš da sredjuješ sobutrebaš da sredjuješ sobu kadada sredjuješ sobu kada dolazi

Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-srediti-sobu-kada-dolazi
Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!
svi-imaju-nekog-zbog-koga-su-slabi-e-ja-imam-nekog-zbog-koga-sam-jak
Pravi prijatelj vidi prvu suzu, obrise drugu i zaustavi trecu.
pravi-prijatelj-vidi-prvu-suzu-obrise-drugu-i-zaustavi-trecu
Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce. -Gabrijel Garsija Markes
pravi-prijatelj-ona-osoba-koja-te-dri-za-ruku-a-dodiruje-tvoje-srce