Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)


pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-srediti-sobu-kada-dolazi
praviprijateljonajzbogkoganetrebasreditisobukadadolazipravi prijateljprijatelj jeje onajonaj zbogzbog kogakoga nene trebaštrebaš sreditisrediti sobusobu kadakada dolazipravi prijatelj jeprijatelj je onajje onaj zbogonaj zbog kogazbog koga nekoga ne trebašne trebaš sredititrebaš srediti sobusrediti sobu kadasobu kada dolazipravi prijatelj je onajprijatelj je onaj zbogje onaj zbog kogaonaj zbog koga nezbog koga ne trebaškoga ne trebaš sreditine trebaš srediti sobutrebaš srediti sobu kadasrediti sobu kada dolazipravi prijatelj je onaj zbogprijatelj je onaj zbog kogaje onaj zbog koga neonaj zbog koga ne trebašzbog koga ne trebaš sreditikoga ne trebaš srediti sobune trebaš srediti sobu kadatrebaš srediti sobu kada dolazi

Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xD
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-da-sredjuje-sobu-kada-dolazi-xd
Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!
svi-imaju-nekog-zbog-koga-su-slabi-e-ja-imam-nekog-zbog-koga-sam-jak
Pravi prijatelj vidi prvu suzu, obrise drugu i zaustavi trecu.
pravi-prijatelj-vidi-prvu-suzu-obrise-drugu-i-zaustavi-trecu
Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce. -Gabrijel Garsija Markes
pravi-prijatelj-ona-osoba-koja-te-dri-za-ruku-a-dodiruje-tvoje-srce