Pravo koje se odgađa je pravo koje se zabranjuje.


pravo-koje-se-odgaa-pravo-koje-se-zabranjuje
martin luter kingpravokojeseodgađapravozabranjujepravo kojekoje sese odgađaodgađa jeje pravopravo kojekoje sese zabranjujepravo koje sekoje se odgađase odgađa jeodgađa je pravoje pravo kojepravo koje sekoje se zabranjujepravo koje se odgađakoje se odgađa jese odgađa je pravoodgađa je pravo kojeje pravo koje sepravo koje se zabranjujepravo koje se odgađa jekoje se odgađa je pravose odgađa je pravo kojeodgađa je pravo koje seje pravo koje se zabranjuje

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju. -Momo Kapor
pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei