Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju.


pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
momo kaporpravočudokakočovektuđiniodjedanputpočnedashvatavrednostnekihstvarirečinakojekodkućenijeobraćaopažnjupravo jeje čudočudo kakokako čovekčovek uu tuđinituđini odjedanputodjedanput počnepočne dada shvatashvata vrednostvrednost nekihnekih stvaristvari ii rečina kojekoje kodkod kućekuće nijenije nini obraćaoobraćao pažnjupravo je čudoje čudo kakočudo kako čovekkako čovek učovek u tuđiniu tuđini odjedanputtuđini odjedanput počneodjedanput počne dapočne da shvatada shvata vrednostshvata vrednost nekihvrednost nekih stvarinekih stvari istvari i rečina koje kodkoje kod kućekod kuće nijekuće nije ninije ni obraćaoni obraćao pažnjupravo je čudo kakoje čudo kako čovekčudo kako čovek ukako čovek u tuđiničovek u tuđini odjedanputu tuđini odjedanput počnetuđini odjedanput počne daodjedanput počne da shvatapočne da shvata vrednostda shvata vrednost nekihshvata vrednost nekih stvarivrednost nekih stvari inekih stvari i rečina koje kod kućekoje kod kuće nijekod kuće nije nikuće nije ni obraćaonije ni obraćao pažnjupravo je čudo kako čovekje čudo kako čovek učudo kako čovek u tuđinikako čovek u tuđini odjedanputčovek u tuđini odjedanput počneu tuđini odjedanput počne datuđini odjedanput počne da shvataodjedanput počne da shvata vrednostpočne da shvata vrednost nekihda shvata vrednost nekih stvarishvata vrednost nekih stvari ivrednost nekih stvari i rečina koje kod kuće nijekoje kod kuće nije nikod kuće nije ni obraćaokuće nije ni obraćao pažnju

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. -Sigmund Frojd
u-trenutku-kad-ovek-pone-da-sumnja-u-svoj-ivot-i-svoju-vrednost-on-postaje-bolestan
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu