Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima.


pravo-znanje-biti-svestan-smetnji-pre-smetnji-biti-svestan-opasnosti-pre-opasnosti-biti-svestan-razaranja-pre-razaranja-biti-svestan-nesree-pre
sun tzupravoznanjebitisvestansmetnjipresmetnjiopasnostiopasnostirazaranjarazaranjanesrećenesrećesnažnaakcijatreniranjetelabezopterećenostitelomvežbanjeumakorićenjaumomradećisvetudasenebudepogođensvetomprovodećizadatkezatrpanzadacimapravo znanjeznanje jeje bitibiti svestansvestan smetnjismetnji prepre smetnjibiti svestansvestan opasnostiopasnosti prepre opasnostibiti svestansvestan razaranjarazaranja prepre razaranjabiti svestansvestan nesrećenesreće prepre nesrećesnažna akcijaakcija jeje treniranjetreniranje telatela bezbez opterećenostiopterećenosti telomvežbanje umauma bezbez korišćenjakorišćenja umomradeći uu svetuda sese nene budebude pogođenpogođen svetomprovodeći zadatkeda sese nene budebude zatrpanzatrpan zadacimapravo znanje jeznanje je bitije biti svestanbiti svestan smetnjisvestan smetnji presmetnji pre smetnjibiti svestan opasnostisvestan opasnosti preopasnosti pre opasnostibiti svestan razaranjasvestan razaranja prerazaranja pre razaranjabiti svestan nesrećesvestan nesreće prenesreće pre nesrećesnažna akcija jeakcija je treniranjeje treniranje telatreniranje tela beztela bez opterećenostibez opterećenosti telomvežbanje uma bezuma bez korišćenjabez korišćenja umomradeći u svetua da seda se nese ne budene bude pogođenbude pogođen svetoma da seda se nese ne budene bude zatrpanbude zatrpan zadacima

Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna. -Gabrijel Garsija Markes
moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna
Požurite, što me pre razapnete, pre cu vaskrsnuti. -Dobrica Erić
pourite-to-me-pre-razapnete-pre-cu-vaskrsnuti
Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam. -Al Paćino
moj-problem-pretpostavljam-u-nainu-na-koji-se-izraavam-morate-biti-mnom-50-godina-pre-nego-budete-u-mogunosti-da-shvatite-o-emu-ja-to-priam
I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja