Prazna vreća ne može uspravno da stoji.


prazna-vrea-ne-moe-uspravno-da-stoji
srpske poslovicepraznavrećanemožeuspravnodastojiprazna vrećavreća nene možemože uspravnouspravno dada stojiprazna vreća nevreća ne možene može uspravnomože uspravno dauspravno da stojiprazna vreća ne moževreća ne može uspravnone može uspravno damože uspravno da stojiprazna vreća ne može uspravnovreća ne može uspravno dane može uspravno da stoji

Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj. -Duško Radović
prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj. -Miroslav Krleža
ovee-seti-se-da-ravan-onome-pred-kim-se-ponizuje-i-ne-ponizuj-se-hodaj-uspravno-ne-plai-pred-im-vratima-jer-iza-tih-vrata-za-tebe-nema-nikoga-pljuni