Prazne tikve prave veću buku.


prazne-tikve-prave-veu-buku
vilijam Šekspirpraznetikvepravevećubukuprazne tikvetikve praveprave većuveću bukuprazne tikve pravetikve prave većuprave veću bukuprazne tikve prave većutikve prave veću bukuprazne tikve prave veću buku

Prazne se puške i dva bojeKo s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju.Ko s davlom tikve sadi o glavu mu se razbijajuVasa vacua maxime sonant. – Prazne posude najjače zvone.Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću.Uklonite svoja obilježja, svoje ime – šta ste vi? Otklonite svoje ideologije, iskustva, znanje, strahove, nade, zadovoljstva, težnje i ambicije – ništa ne preostaje. A mi pravimo tako veliku buku, ulažemo toliki napor da održimo ovu strukturu.