Prazne tikve prave veću buku.


prazne-tikve-prave-veu-buku
vilijam Šekspirpraznetikvepravevećubukuprazne tikvetikve praveprave većuveću bukuprazne tikve pravetikve prave većuprave veću bukuprazne tikve prave većutikve prave veću bukuprazne tikve prave veću buku

Ko s davlom tikve sadi o glavu mu se razbijaju -Hrvatske poslovice
ko-s-davlom-tikve-sadi-o-glavu-mu-se-razbijaju
Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću. -Buda
mudar-ovek-napu-manju-sreu-i-obazire-se-na-veu