Pre nego što počneš da upireš prstom u mene, uveri se da su tvoje ruke čiste.


pre-nego-to-pone-da-upire-prstom-u-mene-uveri-se-da-su-tvoje-ruke-iste
bob marliprenegotopočnedaupireprstommeneuverisesutvojerukečistepre negonego štošto počnešpočneš dada upirešupireš prstomprstom uu meneuveri sese dada susu tvojetvoje rukeruke čistepre nego štonego što počneššto počneš dapočneš da upirešda upireš prstomupireš prstom uprstom u meneuveri se dase da suda su tvojesu tvoje ruketvoje ruke čistepre nego što počnešnego što počneš dašto počneš da upirešpočneš da upireš prstomda upireš prstom uupireš prstom u meneuveri se da suse da su tvojeda su tvoje rukesu tvoje ruke čistepre nego što počneš danego što počneš da upireššto počneš da upireš prstompočneš da upireš prstom uda upireš prstom u meneuveri se da su tvojese da su tvoje rukeda su tvoje ruke čiste

Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govorišSedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš.Moraš umreti nekoliko puta pre nego što zaista počneš živeti.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Pre nego što upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi!