Pre rata nismo imali ništa, a onda su došli Nemci i uništili sve.


pre-rata-nismo-imali-a-onda-su-doli-nemci-i-unitili-sve
branislav crnčevićpreratanismoimalinitaondasudolinemciunitilisvepre ratarata nismonismo imaliimali ništaonda susu došlidošli nemcinemci ii uništiliuništili svepre rata nismorata nismo imalinismo imali ništaa onda suonda su došlisu došli nemcidošli nemci inemci i uništilii uništili svepre rata nismo imalirata nismo imali ništaa onda su došlionda su došli nemcisu došli nemci idošli nemci i uništilinemci i uništili svepre rata nismo imali ništaa onda su došli nemcionda su došli nemci isu došli nemci i uništilidošli nemci i uništili sve

Poslije rata oslobođenje je oslobodilo i grudi, otkriva ih kao kraj gladi i straha rata. Ženske grudi su simbol sreće, to je hrana, to su poklon paketi. -Federico Fellini
poslije-rata-osloboenje-oslobodilo-i-grudi-otkriva-ih-kao-kraj-gladi-i-straha-rata-enske-grudi-su-simbol-sree-to-hrana-to-su-poklon-paketi
Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa, da nismo svi zajedno. -Josip Broz Tito
nijedna-naa-republika-ne-bi-bila-niko-i-da-nismo-svi-zajedno
Nikad nismo toliko bespomoćni pred patnjom kao onda kada volimo. -Sigmund Frojd
nikad-nismo-toliko-bespomo-pred-patnjom-kao-onda-kada-volimo
Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno. -Epiktet
neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno