Pre sexa skidate jedno drugo, posle sexa se sami oblacite! Poenta: Niko nece da ti pomogne kad si izje*an ! :D


pre-sexa-skidate-jedno-drugo-posle-sexa-se-sami-oblacite-poenta-niko-nece-da-ti-pomogne-kad-izjean-d
presexaskidatejednodrugoposlesesamioblacitepoentanikonecedatipomognekadizjeanpre sexasexa skidateskidate jednojedno drugoposle sexasexa sese samisami oblaciteniko necenece dada titi pomognepomogne kadkad sisi izje*anizje*anpre sexa skidatesexa skidate jednoskidate jedno drugoposle sexa sesexa se samise sami oblaciteniko nece danece da tida ti pomogneti pomogne kadpomogne kad sikad si izje*ansi izje*anpre sexa skidate jednosexa skidate jedno drugoposle sexa se samisexa se sami oblaciteniko nece da tinece da ti pomogneda ti pomogne kadti pomogne kad sipomogne kad si izje*ankad si izje*anpre sexa skidate jedno drugoposle sexa se sami oblaciteniko nece da ti pomognenece da ti pomogne kadda ti pomogne kad siti pomogne kad si izje*anpomogne kad si izje*an

Komso,tusiras li se ti posle sexa? Obavezno komsija.. Pa idi tucaj nekog vise,pocrkasmo svi u zgradi od smrada!!!
komsotusiras-li-se-ti-posle-sexa-obavezno-komsija-pa-idi-tucaj-nekog-visepocrkasmo-svi-u-zgradi-od-smrada
Nije mi stomak veliki zbog piva, to je zulj od sexa … xD
nije-mi-stomak-veliki-zbog-piva-to-zulj-od-sexa-xd
onaj osecaj kada joj je do sexa…. a ono dosla tetka ranije…….
onaj-osecaj-kada-joj-do-sexa-a-ono-dosla-tetka-ranije
Šta kaže zubarka u toku sexa?? ;) Ovaj nije za vađenje! xDD
kae-zubarka-u-toku-sexa-ovaj-nije-za-vaenje-xdd
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni
Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...
osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se