Pre svake minute delovanja, treba sat razmišljanja.


pre-svake-minute-delovanja-treba-sat-razmiljanja
henri fordpresvakeminutedelovanjatrebasatrazmiljanjapre svakesvake minuteminute delovanjatreba satsat razmišljanjapre svake minutesvake minute delovanjatreba sat razmišljanjapre svake minute delovanja

Pre svake minute delovanja, treba biti sat razmišljanjaPre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim.Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična.Pre nego što kažeš ljudima kako treba da žive, pokaži to na svom primeru.- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.