Pre svega, priprema je tajna uspjeha.


pre-svega-priprema-tajna-uspjeha
henri fordpresvegapriprematajnauspjehapre svegapriprema jeje tajnatajna uspjehapriprema je tajnaje tajna uspjehapriprema je tajna uspjeha

Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš. -Agata Kristi
tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
U trenutku uspjeha ne zaboravljaj svoje neuspjehe. -Kineske poslovice
u-trenutku-uspjeha-ne-zaboravljaj-svoje-neuspjehe