Prebolis…aL’ nikad vise tako ne zavolis|!


prebolisal-nikad-vise-tako-ne-zavolis
prebolis…al’nikadvisetakonezavolis|prebolis…al’ nikadnikad visevise takotako nene zavolis|prebolis…al’ nikad visenikad vise takovise tako netako ne zavolis|prebolis…al’ nikad vise takonikad vise tako nevise tako ne zavolis|prebolis…al’ nikad vise tako nenikad vise tako ne zavolis|

Poverenje je kao ogledalo. Jednom kad ga razbijes nikad vise nece biti isto.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti...Ja nemam vise razloga da zivim..Ja nemam vise cemu da se divim..