Predala sam se nečemu, bio pakao ili raj. Bio je raj.


predala-sam-se-neemu-bio-pakao-ili-raj-bio-raj
paulo koeljopredalasamsenečemubiopakaoilirajbiopredala samsam sese nečemubio pakaopakao iliili rajbio jeje rajpredala sam sesam se nečemubio pakao ilipakao ili rajbio je rajpredala sam se nečemubio pakao ili raj

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja
Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević Mir-Jam
ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Idi u raj zbog klime i pakao zbog društva. -Mark Tven
idi-u-raj-zbog-klime-i-pakao-zbog-drutva