Prednost pametnih je da oni uvijek mogu glumiti idiote. Suprotno je mnogo teže izvesti.


prednost-pametnih-da-oni-uvijek-mogu-glumiti-idiote-suprotno-mnogo-tee-izvesti
kurt tucholskyprednostpametnihdaoniuvijekmoguglumitiidiotesuprotnomnogotežeizvestiprednost pametnihpametnih jeje dada onioni uvijekuvijek mogumogu glumitiglumiti idiotesuprotno jeje mnogomnogo težeteže izvestiprednost pametnih jepametnih je daje da onida oni uvijekoni uvijek moguuvijek mogu glumitimogu glumiti idiotesuprotno je mnogoje mnogo težemnogo teže izvestiprednost pametnih je dapametnih je da onije da oni uvijekda oni uvijek moguoni uvijek mogu glumitiuvijek mogu glumiti idiotesuprotno je mnogo težeje mnogo teže izvestiprednost pametnih je da onipametnih je da oni uvijekje da oni uvijek moguda oni uvijek mogu glumitioni uvijek mogu glumiti idiotesuprotno je mnogo teže izvesti

Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvijek govore oni koji ne mogu dospjeti u to društvo. -Oskar Vajld
nikada-ne-govorite-runo-o-visokom-drutvu-to-uvijek-govore-oni-koji-ne-mogu-dospjeti-u-to-drutvo
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju. -Marko Aurelije
zagledaj-u-e-mudrih-ljudi-i-trudi-se-da-vidi-za-kakvim-stvarima-oni-tee-a-kakve-izbegavaju
svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)
svi-autobuski-prozori-koji-leti-ne-mogu-da-se-otvore-su-isti-oni-koji-zimi-ne-mogu-da-se-zatvore