Predrasude štede puno vremena. Možete da formirate mišljenje bez potrebe za činjenicama.


predrasude-tede-puno-vremena-moete-da-formirate-miljenje-bez-potrebe-za-injenicama
elvin bruks vajtpredrasudetedepunovremenamožetedaformiratemiljenjebezpotrebezačinjenicamapredrasude štedeštede punopuno vremenamožete dada formirateformirate mišljenjemišljenje bezbez potrebepotrebe zaza činjenicamapredrasude štede punoštede puno vremenamožete da formirateda formirate mišljenjeformirate mišljenje bezmišljenje bez potrebebez potrebe zapotrebe za činjenicamapredrasude štede puno vremenamožete da formirate mišljenjeda formirate mišljenje bezformirate mišljenje bez potrebemišljenje bez potrebe zabez potrebe za činjenicamamožete da formirate mišljenje bezda formirate mišljenje bez potrebeformirate mišljenje bez potrebe zamišljenje bez potrebe za činjenicama

Ko nema vremena za slušanje, imaće puno vremena za kajanje. -Bosanske poslovice
ko-nema-vremena-za-sluanje-imae-puno-vremena-za-kajanje
Ekonomski prosperitet je destruktivan. Daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove potrebe i nove želje. -Borislav Pekić
ekonomski-prosperitet-destruktivan-daje-ljudima-vremena-da-izmiljaju-sve-nove-potrebe-i-nove-elje
Smeh ubija strah, a bez straha od đavola nema potrebe za Bogom. -Umberto Eko
smeh-ubija-strah-a-bez-straha-od-avola-nema-potrebe-za-bogom
Trebalo mi je puno vremena da prestanem da sebi sudim kroz tuđe oči. -Sali Fild
trebalo-mi-puno-vremena-da-prestanem-da-sebi-sudim-kroz-e-oi
Vreme je vrednije od novca. Možete dobiti više novca, ali ne možete dobiti više vremena. -Džim Ron
vreme-vrednije-od-novca-moete-dobiti-vie-novca-ali-ne-moete-dobiti-vie-vremena
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo