Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.


prekori-izmeu-starih-i-harmoninih-suprunika-bezazleni-su-bez-otrine-ne-sudaraju-se-nego-klize-lako-kao-oni-kamenii-beluci-koje-reka-u-toku-godine
ivo andrićprekoriizmeđustarihharmoničnihsupružnikabezazlenisubezotrinenesudarajusenegoklizelakokaoonikamenčićibelucikojerekatokugodinezaoblilauglačaladosavrenstvatakodavievezujuljuditoihdeleprekori izmeđuizmeđu starihstarih ii harmoničnihharmoničnih supružnikasupružnika bezazlenibezazleni subez oštrinene sudarajusudaraju sese negonego klizeklize lakolako kaokao onioni kamenčićikamenčići belucibeluci kojekoje jeje rekareka uu tokutoku godinegodine zaoblilazaoblila ii uglačalauglačala dodo savršenstvatako dada viševiše vezujuvezuju parpar ljudiljudi negonego štošto ihih deleprekori između starihizmeđu starih istarih i harmoničnihi harmoničnih supružnikaharmoničnih supružnika bezazlenisupružnika bezazleni sune sudaraju sesudaraju se negose nego klizenego klize lakoklize lako kaolako kao onikao oni kamenčićioni kamenčići belucikamenčići beluci kojebeluci koje jekoje je rekaje reka ureka u tokuu toku godinetoku godine zaoblilagodine zaoblila izaoblila i uglačalai uglačala douglačala do savršenstvatako da višeda više vezujuviše vezuju parvezuju par ljudipar ljudi negoljudi nego štonego što ihšto ih dele

Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi. -Albert Ajnštajn
ima-vie-savrenstva-u-obinoj-kapljici-vode-nego-u-svim-inama-koje-su-izmislili-ljudi
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju. -Stendal
zlo-na-svijetu-ne-prouzrokuju-oni-to-kau-sve-to-znaju-nego-oni-koji-kau-vie-nego-to-znaju
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego