Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor.


prema-konvenciji-slatko-prema-konvenciji-gorko-prema-konvenciji-vrue-prema-konvenciji-hladno-prema-konvenciji-boja-ali-u-stvarnosti-atomi-i-prostor
demokritpremakonvencijislatkopremagorkovrućehladnobojaalistvarnostiatomiprostorprema konvencijikonvenciji slatkoprema konvencijikonvenciji gorkoprema konvencijikonvenciji vrućeprema konvencijikonvenciji hladnoprema konvencijikonvenciji bojaali uu stvarnostistvarnosti atomiatomi ii prostorprema konvenciji slatkoprema konvenciji gorkoprema konvenciji vrućeprema konvenciji hladnoprema konvenciji bojaali u stvarnostiu stvarnosti atomistvarnosti atomi iatomi i prostor

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima.Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.