Prepreke su one strašne stvari koje možete vidjet kada maknete oči s cilja.


prepreke-su-one-strane-stvari-koje-moete-vidjet-kada-maknete-oi-s-cilja
henri fordpreprekesuonestranestvarikojemožetevidjetkadamakneteočiciljaprepreke susu oneone strašnestrašne stvaristvari kojekoje možetemožete vidjetvidjet kadakada maknetemaknete očioči ss ciljaprepreke su onesu one strašneone strašne stvaristrašne stvari kojestvari koje možetekoje možete vidjetmožete vidjet kadavidjet kada maknetekada maknete očimaknete oči soči s ciljaprepreke su one strašnesu one strašne stvarione strašne stvari kojestrašne stvari koje možetestvari koje možete vidjetkoje možete vidjet kadamožete vidjet kada maknetevidjet kada maknete očikada maknete oči smaknete oči s ciljaprepreke su one strašne stvarisu one strašne stvari kojeone strašne stvari koje možetestrašne stvari koje možete vidjetstvari koje možete vidjet kadakoje možete vidjet kada maknetemožete vidjet kada maknete očividjet kada maknete oči skada maknete oči s cilja

Prepreke su one strašne stvari koje možete videti kada skrenete pogled s cilja. -Henri Ford
prepreke-su-one-strane-stvari-koje-moete-videti-kada-skrenete-pogleds-cilja
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Morate da radite stvari koje mislite da ne možete. -Elenor Ruzvelt
morate-da-radite-stvari-koje-mislite-da-ne-moete
Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti. -Oskar Vajld
postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti