Prestani da brišeš prašinu sa starih slika, sad bi već mogao da napraviš i neku novu uspomenu.


prestani-da-brie-prainu-starih-slika-sad-bi-ve-mogao-da-napravi-i-neku-novu-uspomenu
Đorđe balaševićprestanidabrieprainustarihslikasadbivećmogaonapravinekunovuuspomenuprestani dada brišešbrišeš prašinuprašinu sasa starihstarih slikasad bibi većveć mogaomogao dada napravišnapraviš ii nekuneku novunovu uspomenuprestani da brišešda brišeš prašinubrišeš prašinu saprašinu sa starihsa starih slikasad bi većbi već mogaoveć mogao damogao da napravišda napraviš inapraviš i nekui neku novuneku novu uspomenuprestani da brišeš prašinuda brišeš prašinu sabrišeš prašinu sa starihprašinu sa starih slikasad bi već mogaobi već mogao daveć mogao da napravišmogao da napraviš ida napraviš i nekunapraviš i neku novui neku novu uspomenuprestani da brišeš prašinu sada brišeš prašinu sa starihbrišeš prašinu sa starih slikasad bi već mogao dabi već mogao da napravišveć mogao da napraviš imogao da napraviš i nekuda napraviš i neku novunapraviš i neku novu uspomenu

Ovaj film je koštao 31 milion dolara. Sa toliko novca sam mogao izvršiti invaziju na neku zemlju. -Klint Istvud
ovaj-film-kotao-31-milion-dolara-sa-toliko-novca-sam-mogao-izvriti-invaziju-na-neku-zemlju
Kad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi. -Oskar Vajld
kad-jednom-ljubavi-dodje-kraj-slabii-kukaju-energi-smesta-pronadju-novu-ljubav-a-pametni-su-ve-odavno-imali-u-rezervi
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli