Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato.


prestani-govoriti-onog-asa-kad-primeti-da-se-sam-uzrujava-ili-pak-onaj-s-kime-govori-neizreena-re-zlato
lav tolstojprestanigovoritionogčasakadprimetidasesamuzrujavailipakonajkimegovorineizrečenarečzlatoprestani govoritigovoriti onogonog časačasa kadkad primetišprimetiš dada sese samsam uzrujavašuzrujavaš iliili pakpak onajonaj ss kimekime govorišneizrečena jeje rečreč zlatoprestani govoriti onoggovoriti onog časaonog časa kadčasa kad primetiškad primetiš daprimetiš da seda se samse sam uzrujavašsam uzrujavaš iliuzrujavaš ili pakili pak onajpak onaj sonaj s kimes kime govorišneizrečena je rečje reč zlatoprestani govoriti onog časagovoriti onog časa kadonog časa kad primetiščasa kad primetiš dakad primetiš da seprimetiš da se samda se sam uzrujavašse sam uzrujavaš ilisam uzrujavaš ili pakuzrujavaš ili pak onajili pak onaj spak onaj s kimeonaj s kime govorišneizrečena je reč zlatoprestani govoriti onog časa kadgovoriti onog časa kad primetišonog časa kad primetiš dačasa kad primetiš da sekad primetiš da se samprimetiš da se sam uzrujavašda se sam uzrujavaš ilise sam uzrujavaš ili paksam uzrujavaš ili pak onajuzrujavaš ili pak onaj sili pak onaj s kimepak onaj s kime govoriš

Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako. -Đorđe Balašević
raunao-sam-da-u-se-vremenom-ve-zaljubiti-u-nju-a-da-neu-primetiti-ali-ovih-dana-sam-saznao-da-ne-moe-a-da-ne-primeti-kad-se-zaljubi-o-primeti-primeti
...reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže.. -Ivo Andrić
re-kad-u-najdubljoj-umi-izgovorena-ne-ostaje-na-mestu-a-pogotovo-kad-se-napie-ili-ak-i-drugima-kae
Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno. -Mahatma Gandi
ja-bih-postao-hrianin-kad-bi-hrirani-bili-hriani-sva-dvadeset-i-etiri-asa-dnevno
Razmišljao sam o umiranju. Shvatio sam da svi mi umiremo usamljeni – na ovaj ili onaj način. -Ričard Prajor
razmiljao-sam-o-umiranju-shvatio-sam-da-svi-mi-umiremo-usamljeni-na-ovaj-ili-onaj-nain
Tužno je kad je čovek pun ljubavi, a nema sa kime da je podeli.
tuno-kad-ovek-pun-ljubavi-a-nema-kime-da-podeli