Prestanite da dozvoljavate ljudima koji malo čine za vas da upravljaju vašim mislima i osećanjima.


prestanite-da-dozvoljavate-ljudima-koji-malo-ine-za-vas-da-upravljaju-vaim-mislima-i-oseanjima
vil smitprestanitedadozvoljavateljudimakojimaločinezavasupravljajuvaimmislimaosećanjimaprestanite dada dozvoljavatedozvoljavate ljudimaljudima kojikoji malomalo činečine zaza vasvas dada upravljajuupravljaju vašimvašim mislimamislima ii osećanjimaprestanite da dozvoljavateda dozvoljavate ljudimadozvoljavate ljudima kojiljudima koji malokoji malo činemalo čine začine za vasza vas davas da upravljajuda upravljaju vašimupravljaju vašim mislimavašim mislima imislima i osećanjimaprestanite da dozvoljavate ljudimada dozvoljavate ljudima kojidozvoljavate ljudima koji maloljudima koji malo činekoji malo čine zamalo čine za vasčine za vas daza vas da upravljajuvas da upravljaju vašimda upravljaju vašim mislimaupravljaju vašim mislima ivašim mislima i osećanjimaprestanite da dozvoljavate ljudima kojida dozvoljavate ljudima koji malodozvoljavate ljudima koji malo čineljudima koji malo čine zakoji malo čine za vasmalo čine za vas dačine za vas da upravljajuza vas da upravljaju vašimvas da upravljaju vašim mislimada upravljaju vašim mislima iupravljaju vašim mislima i osećanjima

Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule. -Arčibald Rajs
meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule
Ne verujte ljudima koji se ne odvajaju od telefona kad su sa vama, a ne cuju ga kada nisu pored vas.
ne-verujte-ljudima-koji-se-ne-odvajaju-od-telefona-kad-su-vama-a-ne-cuju-ga-kada-nisu-pored-vas
Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. -Otac Tadej
ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju