Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.


prestao-ve-rat-prirode-i-oveka-im-shvatio-svoju-mo-ovek-se-prema-prirodi-poeo-ponaati-kao-prema-sluajnoj-i-nesnosnoj-rogobatnosti-u-ureenom-poretku
borislav pekićprestaovečniratprirodečovekaČimshvatiosvojumoćčoveksepremaprirodipočeoponaatikaoslučajnojnesnosnojrogobatnostiuređenomporetkuvetačkihstvarisvetuvlastitihproizvodakojibiinačebezbiosavrenprestao jeje večnivečni ratrat prirodeprirode ii čovekaČim jeje shvatioshvatio svojusvoju moćčovek sese premaprema prirodiprirodi počeopočeo ponašatiponašati kaokao premaprema slučajnojslučajnoj ii nesnosnojnesnosnoj rogobatnostirogobatnosti uu uređenomuređenom poretkuporetku veštačkihveštačkih stvariu svetusvetu vlastitihvlastitih proizvodakoji bibez prirodeprirode biobio savršenprestao je večnije večni ratvečni rat priroderat prirode iprirode i čovekaČim je shvatioje shvatio svojushvatio svoju moćčovek se premase prema prirodiprema prirodi počeoprirodi počeo ponašatipočeo ponašati kaoponašati kao premakao prema slučajnojprema slučajnoj islučajnoj i nesnosnoji nesnosnoj rogobatnostinesnosnoj rogobatnosti urogobatnosti u uređenomu uređenom poretkuuređenom poretku veštačkihporetku veštačkih stvariu svetu vlastitihsvetu vlastitih proizvodabez prirode bioprirode bio savršen

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i funkcioniše.Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja.