Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca.


pretpostavljam-da-me-se-nee-seati-po-bilo-emu-meutim-ja-o-svom-poslu-ne-razmiljam-u-tom-svetlu-jednako-vulgarno-raditi-zbog-popularnosti-kao-to
orson velspretpostavljamdamesenećesećatipobiločemumeđutimjasvomposlunerazmiljamtomsvetlujednakovulgarnoraditizbogpopularnostikaotonovcapretpostavljam dada meme sese nećeneće sećatisećati popo bilobilo čemuja oo svomsvom posluposlu nene razmišljamrazmišljam uu tomtom svetlujednako jeje vulgarnovulgarno raditiraditi zbogzbog popularnostipopularnosti kaokao štošto jeje vulgarnovulgarno raditiraditi zbogzbog novcapretpostavljam da meda me seme se nećese neće sećatineće sećati posećati po bilopo bilo čemuja o svomo svom poslusvom poslu neposlu ne razmišljamne razmišljam urazmišljam u tomu tom svetlujednako je vulgarnoje vulgarno raditivulgarno raditi zbograditi zbog popularnostizbog popularnosti kaopopularnosti kao štokao što ješto je vulgarnoje vulgarno raditivulgarno raditi zbograditi zbog novca

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju