Pretpostavljam da se moje pisanje promenilo kao i što se i moj život promenio. 


pretpostavljam-da-se-moje-pisanje-promenilo-kao-i-to-se-i-moj-ivot-promenio
rejmond karverpretpostavljamdasemojepisanjepromenilokaotomojživotpromenio pretpostavljam dada sese mojemoje pisanjepisanje promenilopromenilo kaokao ii štošto sese ii mojmoj životpretpostavljam da seda se mojese moje pisanjemoje pisanje promenilopisanje promenilo kaopromenilo kao ikao i štoi što sešto se ise i moji moj životpretpostavljam da se mojeda se moje pisanjese moje pisanje promenilomoje pisanje promenilo kaopisanje promenilo kao ipromenilo kao i štokao i što sei što se išto se i mojse i moj životpretpostavljam da se moje pisanjeda se moje pisanje promenilose moje pisanje promenilo kaomoje pisanje promenilo kao ipisanje promenilo kao i štopromenilo kao i što sekao i što se ii što se i mojšto se i moj život

Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Ne, pojma nemam zašto sam pisac. Ne, moje pisanje nema nikakvu posebnu poruku, koliko ja znam. -Čarls Bukovski
ne-pojma-nemam-zato-sam-pisac-ne-moje-pisanje-nema-nikakvu-posebnu-poruku-koliko-ja-znam
Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne. -Kabir
kad-ljubav-strijelu-odapela-i-duboko-u-moje-srce-prodrla-sve-su-pore-mog-tijela-klicale-oh-moj-dragane-oh-dragi-moj-ne-bijahu-usne-potrebne
Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca. -Orson Vels
pretpostavljam-da-me-se-nee-seati-po-bilo-emu-meutim-ja-o-svom-poslu-ne-razmiljam-u-tom-svetlu-jednako-vulgarno-raditi-zbog-popularnosti-kao-to