Previše volim zvezde da bih se plašio noći.


previe-volim-zvezde-da-bih-se-plaio-noi
galileo galilejprevievolimzvezdedabihseplaionoćipreviše volimvolim zvezdezvezde dada bihbih sese plašioplašio noćipreviše volim zvezdevolim zvezde dazvezde da bihda bih sebih se plašiose plašio noćipreviše volim zvezde davolim zvezde da bihzvezde da bih seda bih se plašiobih se plašio noćipreviše volim zvezde da bihvolim zvezde da bih sezvezde da bih se plašioda bih se plašio noći

Previše sam iskren da bih se bavio politikom. -Sokrat
previe-sam-iskren-da-bih-se-bavio-politikom
Volim te,volim,zasto bih krila sa tvojih usana otrov bih pila
volim-tevolimzasto-bih-krila-tvojih-usana-otrov-bih-pila
Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe