Previse sam komplikovan da bi neko jednostavan mogao da se nosi sa mnom!


previse-sam-komplikovan-da-bi-neko-jednostavan-mogao-da-se-nosi-mnom
previsesamkomplikovandabinekojednostavanmogaosenosimnomprevise samsam komplikovankomplikovan dada bibi nekoneko jednostavanjednostavan mogaomogao dada sese nosinosi sasa mnomprevise sam komplikovansam komplikovan dakomplikovan da bida bi nekobi neko jednostavanneko jednostavan mogaojednostavan mogao damogao da seda se nosise nosi sanosi sa mnomprevise sam komplikovan dasam komplikovan da bikomplikovan da bi nekoda bi neko jednostavanbi neko jednostavan mogaoneko jednostavan mogao dajednostavan mogao da semogao da se nosida se nosi sase nosi sa mnomprevise sam komplikovan da bisam komplikovan da bi nekokomplikovan da bi neko jednostavanda bi neko jednostavan mogaobi neko jednostavan mogao daneko jednostavan mogao da sejednostavan mogao da se nosimogao da se nosi sada se nosi sa mnom

Jednom me neko pitao : \ Nedostaje li ti ? \ Nisam odgovorio,okrenuo sam se,otisao i tiho sapnuo : \ Previse\
jednom-me-neko-pitao-nedostaje-li-ti-nisam-odgovoriookrenuo-sam-seotisao-i-tiho-sapnuo-previse
Intelektualac kaže jednostavnu stvar na komplikovan način, umetnik kaže komplikovanu stvar na jednostavan način. -Čarls Bukovski
intelektualac-kae-jednostavnu-stvar-na-komplikovan-nain-umetnik-kae-komplikovanu-stvar-na-jednostavan-nain
Previse tebe. Tu. U glavi. Previse.
previse-tebe-tu-u-glavi-previse
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi