Prevođenje je umeće upropaštavanja.


prevoenje-umee-upropatavanja
umberto ekoprevođenjeumećeupropatavanjaprevođenje jeje umećeumeće upropaštavanjaprevođenje je umećeje umeće upropaštavanjaprevođenje je umeće upropaštavanja

Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu. -Erih From
ljubav-umee-dobro-nauiti-ovo-umee-najvanija-stvar-na-svetu