Prezirati ljudski sud nije teško, prezirati vlastiti sud nemoguće je.


prezirati-ljudski-sud-nije-teko-prezirati-vlastiti-sud-nemogue
aleksandar puškinpreziratiljudskisudnijetekoprezirativlastitinemogućeprezirati ljudskiljudski sudsud nijenije teškoprezirati vlastitivlastiti sudsud nemogućenemoguće jeprezirati ljudski sudljudski sud nijesud nije teškoprezirati vlastiti sudvlastiti sud nemogućesud nemoguće jeprezirati ljudski sud nijeljudski sud nije teškoprezirati vlastiti sud nemogućevlastiti sud nemoguće jeprezirati ljudski sud nije teškoprezirati vlastiti sud nemoguće je

Vi nikada nemate poverenja u nekoga; verujete samo u svoj sud o određenim osobama. Kada se vaš sud o jednoj osobi promeni, menja se i vaše poverenje. -Antonio de Melo
vi-nikada-nemate-poverenja-u-nekoga-verujete-samo-u-svoj-sud-o-odreenim-osobama-kada-se-va-sud-o-jednoj-osobi-promeni-menja-se-i-vae-poverenje
Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi. -Imanuel Kant
kad-bi-ena-mogla-birati-da-li-da-o-njenom-prestupu-sudi-muki-ili-enski-sud-za-svog-bi-suca-sigurno-izabrala-prvi
Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera. -Martin Luter King
imam-san-da-e-moje-etvoro-dece-jednoga-dana-iveti-u-naciji-u-kojoj-niko-o-njima-nee-donositi-sud-na-osnovu-boje-koe-nego-na-osnovu-njihovog-karaktera