Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili belog čoveka.


prezirem-rasizam-jer-ga-smatram-varvarstvom-bez-obzira-da-li-dolazi-od-crnog-ili-belog-oveka
nelson mandelapreziremrasizamjergasmatramvarvarstvombezobziradalidolaziodcrnogilibelogčovekaprezirem rasizamrasizam jerjer gaga smatramsmatram varvarstvombez obziraobzira dada lili dolazidolazi odod crnogcrnog iliili belogbelog čovekaprezirem rasizam jerrasizam jer gajer ga smatramga smatram varvarstvombez obzira daobzira da lida li dolazili dolazi oddolazi od crnogod crnog ilicrnog ili belogili belog čovekaprezirem rasizam jer garasizam jer ga smatramjer ga smatram varvarstvombez obzira da liobzira da li dolazida li dolazi odli dolazi od crnogdolazi od crnog iliod crnog ili belogcrnog ili belog čovekaprezirem rasizam jer ga smatramrasizam jer ga smatram varvarstvombez obzira da li dolaziobzira da li dolazi odda li dolazi od crnogli dolazi od crnog ilidolazi od crnog ili belogod crnog ili belog čoveka

Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku. -Nelson Mendela
vano-potovati-religijska-uverenja-bez-obzira-na-to-verujete-li-u-njih-ili-ne-potujte-ih-ako-ih-ne-potujete-nikad-neete-iveti-u-miru-s-ljudima-koji
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
Ja sam odabrao put egoista ili vjernika, pa obaveze prema vani smatram sporednima u odnosu na one koje dugujemo vlastitoj duši. -Herman Hese
ja-sam-odabrao-put-egoista-ili-vjernika-pa-obaveze-prema-vani-smatram-sporednima-u-odnosu-na-one-koje-dugujemo-vlastitoj-i
Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuirano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo