Pri lošem vremenu strpljivost je vredan kormilar.


pri-loem-vremenu-strpljivost-vredan-kormilar
nemačka poslovicapriloemvremenustrpljivostvredankormilarpri lošemlošem vremenuvremenu strpljivoststrpljivost jeje vredanvredan kormilarpri lošem vremenulošem vremenu strpljivostvremenu strpljivost jestrpljivost je vredanje vredan kormilarpri lošem vremenu strpljivostlošem vremenu strpljivost jevremenu strpljivost je vredanstrpljivost je vredan kormilarpri lošem vremenu strpljivost jelošem vremenu strpljivost je vredanvremenu strpljivost je vredan kormilar

Ljubav ima dve pratilje: dobrotu i strpljivost. -Dante Aligijeri
ljubav-ima-dve-pratilje-dobrotu-i-strpljivost
U ovakvim situacijama ne pomaže ni Vasilije Ostroški – Pri vođstvu 17:10 za Ruse (RTS, 15. septembar 2007.) -Duško Korać
u-ovakvim-situacijama-ne-pomae-vasilije-ostroki-pri-vostvu-1710-za-ruse-rts-15-septembar-2007
Tamo gde nijedan ključ ne otvara, otvara strpljivost.
tamo-gde-nijedan-klju-ne-otvara-otvara-strpljivost
Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu