Pri piću ko najmanje zna, najviše govori.


pri-piu-ko-najmanje-zna-najvie-govori
dositej obradovićpripićukonajmanjeznanajviegovoripri pićupiću koko najmanjenajmanje znanajviše govoripri piću kopiću ko najmanjeko najmanje znapri piću ko najmanjepiću ko najmanje znapri piću ko najmanje zna

Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.Čovjek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.Najmanje se govori kad te se najviše tiče.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.