pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...


pricaju-2-pedera-i-vidu-jednog-malog-coveka-patuljak-i-jedan-kaze-ja-mrzim-patuljke-a-drugi-kaze-a-ja-volim-ova-pita-pa-kako-to-kad-ova-odg
pricaju2pederavidujednogmalogcovekapatuljakjedankazejamrzimpatuljkedrugivolimovapitapakakotokadodgsvestopederai viduvidu jednogjednogmalogmalogcovekacovekapatuljakpatuljaki jedanjedan kazekaze jaja mrzimmrzim patuljkedrugikazeja volimvolim ovaova pitapitapapa kakokadkad ovaova odgodg svesve stosto jepricaju 2 pederapederai vidui vidu jednogvidu jednogjednog malogmalogmalog covekacovekacoveka patuljakpatuljakpatuljak ii jedani jedan kazejedan kaze jakaze ja mrzimja mrzim patuljkepatuljke a drugia drugidrugi kazekaze a jaa ja volimja volim ovavolim ova pitaova pitapita papa kakokad ovakad ova odgova odg sveodg sve stosve sto jesto je

Zoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam nogu
zoustvjo-padur-auto-yugo45-u-auto-cvjk-padur-kaze-izadte-napolje-on-mu-kaze-ja-bi-al-nemgu-on-mu-kaze-bolje-da-sami-izadjete-nego-slom-on-nemu-kako
Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.
kad-ti-do-nekog-stalo-pamtis-sve-sto-ti-kaze
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Zena zna sve i pre nego sto joj to neko kaze ;) !
zena-zna-sve-i-pre-nego-sto-joj-to-neko-kaze
STa kaze JELENA KARLEUSa kada vidi misa ??? Ona kaze ide maca oko TEBE :DD
sta-kaze-jelena-karleusa-kada-vidi-misa-ona-kaze-ide-maca-oko-tebe-dd
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu