Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.


prihvati-stvari-kakve-jesu-kada-treba-udariti-udari-kada-treba-utnuti-utni
bruce leeprihvatistvarikakvejesukadatrebaudaritiudariutnutiutniprihvati stvaristvari kakvekakve jesukada trebaštrebaš udaritiudariti udarikada trebaštrebaš šutnutišutnuti šutniprihvati stvari kakvestvari kakve jesukada trebaš udarititrebaš udariti udarikada trebaš šutnutitrebaš šutnuti šutniprihvati stvari kakve jesukada trebaš udariti udarikada trebaš šutnuti šutni

Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog. -Paulo Koeljo
kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Svi te vole kad im trebaš.
svi-te-vole-kad-im-treba
Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti. -Konfučije
jo-u-mladosti-treba-odsei-tap-na-koji-e-se-oslanjati-u-starosti