Prihvatis ono sto ne mozes da promenis, promenis ono sto ne mozes da prihvatis… ;)


prihvatis-ono-sto-ne-mozes-da-promenis-promenis-ono-sto-ne-mozes-da-prihvatis
prihvatisonostonemozesdapromenispromenisprihvatis…prihvatis onoono stosto nene mozesmozes dada promenispromenis onoono stosto nene mozesmozes dada prihvatis…prihvatis ono stoono sto nesto ne mozesne mozes damozes da promenispromenis ono stoono sto nesto ne mozesne mozes damozes da prihvatis…prihvatis ono sto neono sto ne mozessto ne mozes dane mozes da promenispromenis ono sto neono sto ne mozessto ne mozes dane mozes da prihvatis…prihvatis ono sto ne mozesono sto ne mozes dasto ne mozes da promenispromenis ono sto ne mozesono sto ne mozes dasto ne mozes da prihvatis…

Najveca greska u zivotu je pokusati izbaciti iz glave ono sto ne mozes iz srca!Čovek zaista dobije ono sto želi. Samo što, zaslepljen bleštavim, očaravajućim licem svoje želje, ne vidi njeno mutno i zgrčeno naličje. A ono postoji, i sudbina bira čas kada će ga pokazati svetu.Srce je kao dete: ono se nada onome sto želi.Na fejsu nema statusa veze koji bi opisao ono sto mi imamo. :)U zivotu uvijek radi ono sto pozeis. A ljudi? Oni ce svakako pricati!Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo.