Prijatelj je onaj koji ima iste neprijatelje poput tebe.


prijatelj-onaj-koji-ima-iste-neprijatelje-poput-tebe
abraham linkolnprijateljonajkojiimaisteneprijateljepoputtebeprijatelj jeje onajonaj kojikoji imaima isteiste neprijateljeneprijatelje poputpoput tebeprijatelj je onajje onaj kojionaj koji imakoji ima isteima iste neprijateljeiste neprijatelje poputneprijatelje poput tebeprijatelj je onaj kojije onaj koji imaonaj koji ima istekoji ima iste neprijateljeima iste neprijatelje poputiste neprijatelje poput tebeprijatelj je onaj koji imaje onaj koji ima isteonaj koji ima iste neprijateljekoji ima iste neprijatelje poputima iste neprijatelje poput tebe

Prijatelj je onaj koji ima iste neprijatelje kao ti.Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…Dovoljno ima onaj koji je zadovoljan sa onim što ima.Obrazovan je onaj koji ima obraza.Radnička klasa je stub naše socijalističke države, radnička klasa svih nacionalnosti i u svim republikama ima ista gledišta i iste interese, i ona predstavlja cement koji učvršćuje i snaži našu socijalističku zajednicu.Stvarno je sretan onaj koji zna da ima dovoljno.