Prijatelj svih nije ničiji prijatelj.


prijatelj-svih-nije-iji-prijatelj
artur Šopenhauerprijateljsvihnijeničijiprijateljprijatelj svihsvih nijenije ničijiničiji prijateljprijatelj svih nijesvih nije ničijinije ničiji prijateljprijatelj svih nije ničijisvih nije ničiji prijateljprijatelj svih nije ničiji prijatelj

Od svih poseda prijatelj je najdragocenije. -Herodot
od-svih-poseda-prijatelj-najdragocenije
Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio. -Grčke poslovice
ko-prestane-biti-prijatelj-prijatelj-nikada-nije-bio
Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug. -Frida Kalo
biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita. -Ivo Andrić
onaj-ko-moj-prijatelj-ne-postavlja-pitanja-onome-kome-sam-prijatelj-kazujem-ono-to-i-ne-pita