Prijatelja upoznamo tek kad ba izbubimo.


prijatelja-upoznamo-tek-kad-ba-izbubimo
italijanske posloviceprijateljaupoznamotekkadbaizbubimoprijatelja upoznamoupoznamo tektek kadkad baba izbubimoprijatelja upoznamo tekupoznamo tek kadtek kad bakad ba izbubimoprijatelja upoznamo tek kadupoznamo tek kad batek kad ba izbubimoprijatelja upoznamo tek kad baupoznamo tek kad ba izbubimo

Nikada necu zaboraviti momenat kad sam ti pruzila ruku da se upoznamo… :)
nikada-necu-zaboraviti-momenat-kad-sam-ti-pruzila-ruku-da-se-upoznamo
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad