Prijatelji se gube ako ih zoveš često i ako ih zoveš retko.


prijatelji-se-gube-ako-ih-zove-esto-i-ako-ih-zove-retko
prijateljisegubeakoihzovečestoretkoprijatelji sese gubegube akoako ihih zovešzoveš čestočesto ii akoako ihih zovešzoveš retkoprijatelji se gubese gube akogube ako ihako ih zoveših zoveš čestozoveš često ičesto i akoi ako ihako ih zoveših zoveš retkoprijatelji se gube akose gube ako ihgube ako ih zovešako ih zoveš čestoih zoveš često izoveš često i akočesto i ako ihi ako ih zovešako ih zoveš retkoprijatelji se gube ako ihse gube ako ih zovešgube ako ih zoveš čestoako ih zoveš često iih zoveš često i akozoveš često i ako ihčesto i ako ih zoveši ako ih zoveš retko

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.
ne-zove-ona-razume-ne-pie-joj-ona-razume-nema-vremena-za-nju-ona-razume-ako-vidi-s-nekim-drugim-treba-razumeti
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Ljudi retko uspevaju osim ako zaista vole ono što rade. -Dejl Karnegi
ljudi-retko-uspevaju-osim-ako-zaista-vole-ono-to-rade