Prijateljima lako opraštamo greške koje nas ne pogađaju.


prijateljima-lako-opratamo-greke-koje-nas-ne-pogaaju
artur Šopenhauerprijateljimalakoopratamogrekekojenasnepogađajuprijateljima lakolako opraštamoopraštamo greškegreške kojekoje nasnas nene pogađajuprijateljima lako opraštamolako opraštamo greškeopraštamo greške kojegreške koje naskoje nas nenas ne pogađajuprijateljima lako opraštamo greškelako opraštamo greške kojeopraštamo greške koje nasgreške koje nas nekoje nas ne pogađajuprijateljima lako opraštamo greške kojelako opraštamo greške koje nasopraštamo greške koje nas negreške koje nas ne pogađaju

Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
Čovek lako prihvata da je neko srećniji, a teško pristaje da je iko nesrećniji od njega. Začudilo bi nas ko bi se sve prijavio za konkurs za najvećeg mučenika. -Matija Bećković
ovek-lako-prihvata-da-neko-sreniji-a-teko-pristaje-da-iko-nesreniji-od-njega-zaudilo-bi-nas-ko-bi-se-sve-prijavio-za-konkurs-za-najveeg-muenika
Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. -Jovan Dučić
ena-esto-lako-daje-ali-se-lako-ne-zaljubljuje