Prijateljstvo je jedna duša u dva tela.


prijateljstvo-jedna-a-u-dva-tela
aristotelprijateljstvojednaduadvatelaprijateljstvo jeje jednajedna dušaduša uu dvadva telaprijateljstvo je jednaje jedna dušajedna duša uduša u dvau dva telaprijateljstvo je jedna dušaje jedna duša ujedna duša u dvaduša u dva telaprijateljstvo je jedna duša uje jedna duša u dvajedna duša u dva tela

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole
Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela. -Aristotel
ljubav-sastavljena-od-jedne-e-koja-naseljava-dva-tela
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju. -Poslovice korisnika
kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju