Prijateljstvo je jedna duša u dva tela.


prijateljstvo-jedna-a-u-dva-tela
aristotelprijateljstvojednaduadvatelaprijateljstvo jeje jednajedna dušaduša uu dvadva telaprijateljstvo je jednaje jedna dušajedna duša uduša u dvau dva telaprijateljstvo je jedna dušaje jedna duša ujedna duša u dvaduša u dva telaprijateljstvo je jedna duša uje jedna duša u dvajedna duša u dva tela

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela.Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara.Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.