Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.


prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
muhamed aliprijateljstvonijenetotoučikolimeđutimukolikonisinaučiotaprijateljstvoznačiondastvarnonitanaučioprijateljstvo nijenije neštonešto štošto učišučiš uu školiukoliko nisinisi naučionaučio štašta prijateljstvoprijateljstvo značionda stvarnostvarno nisinisi ništaništa naučioprijateljstvo nije neštonije nešto štonešto što učiššto učiš uučiš u školiukoliko nisi naučionisi naučio štanaučio šta prijateljstvošta prijateljstvo značionda stvarno nisistvarno nisi ništanisi ništa naučioprijateljstvo nije nešto štonije nešto što učišnešto što učiš ušto učiš u školiukoliko nisi naučio štanisi naučio šta prijateljstvonaučio šta prijateljstvo značionda stvarno nisi ništastvarno nisi ništa naučioprijateljstvo nije nešto što učišnije nešto što učiš unešto što učiš u školiukoliko nisi naučio šta prijateljstvonisi naučio šta prijateljstvo značionda stvarno nisi ništa naučio

Najvrednije stvari koje znam nisam naučio u školi. -Vil Smit
najvrednije-stvari-koje-znam-nisam-nauio-u-koli
Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!
prijateljstvo-srea-prijateljstvo-ljubav-prijateljstvo-vjernost-prijateljstvo-nesto-neopisivo
Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena. -Čarls Bukovski
kad-zautim-okrenem-se-i-odem-to-ne-znai-da-ti-pobedio-to-znai-da-vie-nisi-vredan-mog-vremena