Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav.


prijateljstvo-se-ne-bira-ono-biva-ko-zna-zbog-ega-kao-ljubav
meša selimovićprijateljstvosenebiraonobivakoznazbogčegakaoljubavprijateljstvo sese nene biraono bivabiva koko znazna zbogzbog čegakao ljubavprijateljstvo se nese ne biraono biva kobiva ko znako zna zbogzna zbog čegaprijateljstvo se ne biraono biva ko znabiva ko zna zbogko zna zbog čegaono biva ko zna zbogbiva ko zna zbog čega

Neko živi samo od prodaje plastičnih kesa i ne zna šta će od radosti i veselja. A neko kupuje te kese i kupuje ono zbog čega kupuje kese i opet ne može da nađe razlog za zadovoljstvo. -Duško Radović
neko-ivi-samo-od-prodaje-plastinih-kesa-i-ne-zna-e-od-radosti-i-veselja-a-neko-kupuje-te-kese-i-kupuje-ono-zbog-ega-kupuje-kese-i-opet-ne-moe-da-nae
Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo. -Tales
ivetemo-dobro-ivimo-li-poteno-i-ne-inimo-li-ono-zbog-ega-druge-osuujemo