Prijateljstvo je vazda slatka odgovornost, nikad udobnost.


prijateljstvo-vazda-slatka-odgovornost-nikad-udobnost
kahlil gibranprijateljstvovazdaslatkaodgovornostnikadudobnostprijateljstvo jeje vazdavazda slatkaslatka odgovornostnikad udobnostprijateljstvo je vazdaje vazda slatkavazda slatka odgovornostprijateljstvo je vazda slatkaje vazda slatka odgovornostprijateljstvo je vazda slatka odgovornost

Tko se sa zlijem druži, on se vazda tuži.Ne žali da se zameriš fukari, vazda joj treba propuštati kroz nos.Moja žena je utakmica. To zahteva lojalnost i odgovornost, a vraća mi ispunjenje i mir.Dok je covjek zdrav i voda mu je slatka.Prijateljstvo je ljubav bez krila.Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.