Prije nego optužuješ drugoga promotri vlastiti život.


prije-nego-optuuje-drugoga-promotri-vlastiti-ivot
latinske posloviceprijenegooptužujedrugogapromotrivlastitiživotprije negonego optužuješoptužuješ drugogadrugoga promotripromotri vlastitivlastiti životprije nego optužuješnego optužuješ drugogaoptužuješ drugoga promotridrugoga promotri vlastitipromotri vlastiti životprije nego optužuješ drugoganego optužuješ drugoga promotrioptužuješ drugoga promotri vlastitidrugoga promotri vlastiti životprije nego optužuješ drugoga promotrinego optužuješ drugoga promotri vlastitioptužuješ drugoga promotri vlastiti život

Kako kroz vlastiti život Boga tražimo, tako ga i nalazimo. -Nemačka poslovica
kako-kroz-vlastiti-ivot-boga-traimo-tako-ga-i-nalazimo
Ljubav je vatreni zaborav svega drugoga. -Viktor Igo
ljubav-vatreni-zaborav-svega-drugoga
U nesreći obično se događa da jedan na drugoga prebacuju krivicu. -Latinske poslovice
u-nesrei-obino-se-dogaa-da-jedan-na-drugoga-prebacuju-krivicu
Ne uznemiruj nikad drugoga onim što možeš sam da uradiš. -Lav Tolstoj
ne-uznemiruj-nikad-drugoga-onim-to-moe-sam-da-uradi