Prijevod je umjetnost neuspjeha.


prijevod-umjetnost-neuspjeha
umberto ekoprijevodumjetnostneuspjehaprijevod jeje umjetnostumjetnost neuspjehaprijevod je umjetnostje umjetnost neuspjehaprijevod je umjetnost neuspjeha

Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje. -Bernard Shaw
mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje