Prijevod je umjetnost neuspjeha.


prijevod-umjetnost-neuspjeha
umberto ekoprijevodumjetnostneuspjehaprijevod jeje umjetnostumjetnost neuspjehaprijevod je umjetnostje umjetnost neuspjehaprijevod je umjetnost neuspjeha

Priroda je božija umjetnost.Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.Da li znači da kuća nema ništa srodno sa umjetnošću i da se arhitektura ne bi trebala uključivati u umjetnost? Vrlo mali dio arhitekture pripada umjetnosti: nadgrobni kamen i spomenik. Sve ostalo što podmiruje potrebu se treba isključiti iz domena umjetnosti.