Prikrivate li bilo čim prljavštinu, ona ipak ostaje prljavština.


prikrivate-li-bilo-im-prljavtinu-ona-ipak-ostaje-prljavtina
fjodor dostojevskiprikrivatelibiločimprljavtinuonaipakostajeprljavtinaprikrivate lili bilobilo čimčim prljavštinuona ipakipak ostajeostaje prljavštinaprikrivate li biloli bilo čimbilo čim prljavštinuona ipak ostajeipak ostaje prljavštinaprikrivate li bilo čimli bilo čim prljavštinuona ipak ostaje prljavštinaprikrivate li bilo čim prljavštinu

Zakleo sam se da ću prećutati njenu prošlost, jer ja sam rođen sa mnogo više prljavština no što ih je ona imala u životu. -Matija Bećković
zakleo-sam-se-da-u-preutati-njenu-prolost-jer-ja-sam-ro-mnogo-vie-prljavtina-no-to-ih-ona-imala-u-ivotu
Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji. -Francois de La Rochefoucauld
ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
Kad i hiljadu ljudi vjeruje u glupu stvar, ona idalje ostaje glupa. -Kineske poslovice
kad-i-hiljadu-ljudi-vjeruje-u-glupu-stvar-ona-idalje-ostaje-glupa
Francuski je jezik takav, da prljavštinu pretvara u romantiku. -Stiven King
francuski-jezik-takav-da-prljavtinu-pretvara-u-romantiku