Prilika se propusti od strane većine ljudi, jer je većinom obučena i liči na posao.


prilika-se-propusti-od-strane-veine-ljudi-jer-veinom-obuena-i-lii-na-posao
tomas edisonprilikasepropustiodstranevećineljudijervećinomobučenaličinaposaoprilika sese propustipropusti odod stranestrane većinevećine ljudijer jeje većinomvećinom obučenaobučena ii ličiliči nana posaoprilika se propustise propusti odpropusti od straneod strane većinestrane većine ljudijer je većinomje većinom obučenavećinom obučena iobučena i ličii liči naliči na posaoprilika se propusti odse propusti od stranepropusti od strane većineod strane većine ljudijer je većinom obučenaje većinom obučena ivećinom obučena i ličiobučena i liči nai liči na posaoprilika se propusti od stranese propusti od strane većinepropusti od strane većine ljudijer je većinom obučena ije većinom obučena i ličivećinom obučena i liči naobučena i liči na posao

Američki majmun, kada bi se opio od rakije, više nikada je ne bi ni pipnuo, što ga čini znatno mudrijim od većine ljudi. -Čarls Darvin
ameriki-majmun-kada-bi-se-opio-od-rakije-vie-nikada-ne-bi-pipnuo-to-ga-ini-znatno-mudrijim-od-veine-ljudi
Slobodno vreme većine ljudi ispunjeno je ili čulnim uživanjima i ludorijama ili dosadom i tupošću. -Artur Šopenhauer
slobodno-vreme-veine-ljudi-ispunjeno-ili-ulnim-uivanjima-i-ludorijama-ili-dosadom-i-tupou
Ne volim govoriti o zagrobnom životu jer imam prijatelje na obe strane. -Mark Tven
ne-volim-govoriti-o-zagrobnom-ivotu-jer-imam-prijatelje-na-obe-strane